18679054_10211732404801105_878825295_n.j
positivevibesnu.jpg

Vibrationel psykologi

Hvad tænker du, hvis jeg siger at din indre tilstand er det vigtigste ansvar du har?

Essensen af Vibrationel psykologi, er at blive bevidst om hvor meget vi selv kan gøre for at tage ansvar for vores indre tilstand. Og blive bevidst om hvordan det påvirker vores liv og hvordan vi eksisterer sammen med andre i verden.

Vibrationel psykologi er på mange planer psykologi som vi kender den, men med et øget fokus på bevidst kommunikation og hvordan man kan integrer helheden på en nærende måde. Derfor bruger Vibrationel psykologi ofte anderledes ord til at beskrive situationer, end hvad psykologien normalt vælger at tale igennem. Ord kan åbne  op for nye perspektiver - og derfor er bevidst kommunikation en stor del af den Vibrationelle psykologi.
Forståelser for følelser, for bevidst kommunikation, mennesketsfokus og compassion er de primærer byggeklodser der udgør den Vibrationelle psykologi - målet er at støtte menneskeheden i at rumme og integrer sin helhed på en balanceret, nærende og hjælpsom måde. At støtte mennesket i at prioriterer, og kende vigtigheden af, at at nærer deres indre tilstand og støtte mennesker omkring dem.

Jeg, Lotus Dayande, er Cand.Mag. i psykologi og kommunikation med speciale i compassion.
Og hvad forskellen er på empati, kærlighed og compassion (som jeg argumenterer for rummer en anden mening end medfølelse).
I den proces udviklede min specialepartner og jeg, en model over hvad compassion indeholder. Compassion modellen er et redskab man kan bruge til at arbejde med sin egen og andres indre tilstand, gennem bevidstheden om indre tilstande - og forståelsen for at der er forskel på at vide noget, og at blive så opslugt at det skaber overbevisninger og begynder at definerer ens indre tilstand. 

compassion model.png
Vibrational guidance scale_extended.jpg

Den vibrationelle skala

 ... er et værktøj, som du kan bruge til at være opmærksom på, hvad din vibrationelle tilstand (følelsesmæssige tilstand) er, og hvilken følelse du kan fokusere på for at løfte din indre tilstand mod mere balance. Ingen følelser er forkerte eller bedre end de andre, fordi alle følelser tjener et formål - skalaen er blot et værktøj til at støtte dig i at begynde at være opmærksom på den virkelighed du former med din indre tilstand. 

Vibrationsskalaen kan også bruges som en påmindelse om at  tunge følelser kan tjene et nærende formål - at nogengange er vrede den løftestang i har brug for, ud af usikkerhed, for at komme videre til tilfredshed. Hvis du er super trist, så er den næste nærende følelse måske vrede, og så skuffelse og så videre.

Skalaen er et redskab til at minde os om, at vi altid healer - vi altid husker mere og mere af vores helhed. Og selv når vi er i vansklige eller uønsket følelser, så healer vi faktisk stadig,.

 Skalaen kan også bruges til at hæve vores bevidsthed om os selv, ved at give os et redskab til at forstå hvordan følelser påvirker vores indre tilstand. Vrede er eksempelvis mere højtvibrerende en magtesløshed, fordi sund vrede er en opløftende drivkræft, som hjælper os med at sætte grænser. Ingen vibration er altså dårligere end andre, men de tjener blot forskellige formål og skaber forskellige oplevelser.  

Et andet ord for 'energi' er tilstand. Væren. Den måde noget eksisterer.

Og som mennesker nærer vores energi altid noget. Giver liv til noget

Du kan vælge at se det som, at du er den mest lækre, livsgivende næring i universet.

Og hvad vi nærer er afgjort af vores nærvær. Hvad vi er nærværende med. Hvad vi fokuserer på.

Det er ofte formet af vores overbevisninger.

Det interessante ved overbevisninger er at de har en vibrationel essens ~ en følelse der er kernen af overbevisning, som har groet nogle historier.

Og historierne leder nu efter beviser på at de er sande.

Faktisk så fungerer overbevisninger ved at kigge efter beviser på at overbevisningen har ret, og fortjener at eksisterer.

Så hvis den vibrationelle essens af en overbevisning er følelsen af glæde, så vil den overbevisning hjælpe os med at få øje på mere glæde. Fordi overbevisningen ønsker at blive bekræftiget.

Vibrationer er magnetiske.

Så hvis du føler at dit nærvær med livet ikke føles særligt nærende og givende,så kan det være interessant at kigge på hvad essensen af din overbevisning er.
Hvad er det for en magnet overbevisningen er bygget op omkring?

Og kan du udskifte den magnet med en anden magnet ~ en anden vibration ~, som hjælper dig med at være nærværende med noget der er autentisk sandt for dig?
Eller i hvert fald mere autentisk sandt for dig?

Føles det nærende for dig at nærer med dit fokus og nærvær?

Det er vores ansvar hvad vi nærer med vores livgivende lækkerhed, gennem vores fokus og nærvær.

Og vi kan heldigvis altid ændre på det, hvis det skifter for os

#VibrationelPsykologi

alchym.png

Bevidstheden bag Vibrationel Psykologi

Vibrationel psykologi er en helhedsorienteret tilgang til mennesket, som er udformet af Lotus Dayande.  Der er især fokus på hvordan nærvær og fokus kan støtte mennesket i at tage ansvar for sin indre tilstand, og løfte sin tilstand ved hjælp af bl.a. nærende overbevisninger og valg.
Hvordan mennesket kan tage energi-ansvar. 


Lotus har en bred vifte af erfaringer og uddannelser, som lægger til grund for hendes perspektiv på psykologien. Hendes intention er at skabe en gren af psykologi, der anerkender overbevisninger og nærværs effekt på menneskets livskvalitet - og ser menneskets som i stand til at have indflydelse på sit liv og sin indre tilstand. Samt tilbyde perspektiver, redskaber og måder at samarbejde med sin indre tilstand.
Det unikke ved Vibrationel psykologi er derudover at Lotus inkluderer ideen om at alt er energi(tilstande/ strukturer af væren) som kan være mere nærende eller mindre nærende, alt efter det unikke menneskets egen energi og struktur af væren. Menneskets helhed, bestående af alt den fysiske krop rummer, sindet rummer, og bevidstheden rummer. 
På den måde anses næring ikke kun som eksempelvis mad, men mere som et begreb der dækker over et objekt, en oplevelse eller en relation som er nærende for individet.
Næring ses som en udgangspunkt og en måde at opfatte alt i livet, hvor mennesket med sit nærvær kan mærke efter hvordan oplevelser, objekter og relationer påvirker deres indre tilstand - og den vej igennem blive mere bevidst om hvordan de kan tage energi-ansvar i deres liv i nuet. 

Lotus har en bachelor i Psykologi, hvor hendes fokus var på ideen om 'selvet' og hvilken forskel det gør i menneskers livssyn når selvet fylder meget, i forhold til når man tror på at selvet en irrelevant konstruktion. I den forbindelse sammenholdte hun personligheds psykologi med buddhistisk lærer.

Hun har derudover en Kandidat i psykologi og kommunikation (Cand. Mag. fra RUC) med speciale i hvordan opfattelsen af ord påvirker menneskets måde at handle på . Her især med fokus på begreberne compassion, empati, medfølelse og kærlighed i menneskelige relationer- og hvilket evner, muligheder, ligheder og forskelle som de forskellige begreber dækker over.

Andre emner hun studerede under sin uddannelse i Psykologi og kommunikation:
- Placebo effekten, Nocebo effektens og overbevisningers indflydelse.
- Suggestion, hypnose og mennesket evne til at forme sin/andres opfattelse af livet med ord.
- Relationen mellem mennesker og objekter, og hvordan objekter ændre betydning alt efter hvilken mening mennesket tillægger noget.
- Spejlneuroner, empati og menneskets evne til at spejle sig i omverden, samt rumme en indre tilstand som omverden kan spejle sig i.
- Bevidst kommunikation, og hvordan forskellige ord kan skabe forskellige forståelser og oplevelser.

Med mere.

Lotus har derudover en uddannelse i Kundalini Yoga og Reiki healing - og hun har selvstændigt studeret plantebaseret mad, urters effekt på kroppen, kvantefysik, epigenetik og meget andet.

Hele hendes baggrund, hendes egne oplevelser i livet og hendes erfaringer er med til at forme det unikke perspektiv på psykologiens rolle i menneskers liv, som vibrationel psykologi fremlægger.