Det vi har mindst modstand på, kan komme nemmere til os
Det som vi har mindst modstand på, er det som nemmest kan komme til os. Det som vores nervesystem har vænnet sig til.


Dette kan både være en fantastisk ting, hvis vi har vænnet os til nogle hjælpsomme og nærende oplevelser🌹


Men det kan også være en udfordrende mekanisme, hvis vores nervesystem eksempelvis har lært at være tryg ved noget der ikke er nærende for os.


Et eksempel på det, kan være et barn der er vokset op i et hjem, hvor de voksne var manipulerende ~ det vil nu påvirke barnets overbevisninger om andre mennesker, og dermed hvad barnet kigger efter i verden🌱


Selvom det voksne barn nok godt kan se at det ikke er særlig nærende at omgive sig med manipulerende mennesker, så er der forskel på det vi ved ~ og det som vi har lært at være i, eksisterer i og derfor have mindst mulig modstand på.


Det som vi tillader at være i vores liv, fordi vi har opgivet modstanden på det (fordi vi gerne vil have det, fordi vi er overvældet eller fordi vi ikke ser andre muligheder) er det som nemmest kommer til os og som vi er mest tilbøjelige til at tillade🌱


En vigtig egenskab vi har som mennesker, er at vi kan forandre hvad vi tillader og vi kan sætte nye rammer for vores liv.


Grænser er en naturlig kræft der holder ting væk, som vi kan samarbejde med ved at sætte grænser ~ og stoppe med at bruge energi på noget.


Vi kan gå fra at føle at det er normalt at andre er manipulerende, til at sætte en grænse og lærer os selv at blive trygge ved mennesker der respekterer vores frie vilje, ønsker og behov🌱


Din historie er aldrig færdigskrevet. Du kan altid vælge hvad din historie skal indeholde.


Det handler om at fokuserer på det som vi vil have mere af🌱


Og hvis vi har lært at være trygge ved noget der ikke er nærende for os ~ så handler det om at sætte en grænse.


Og det handler om at opsøge det som vi ved er nærende.


At have oplevelser som vores nervesystem kan vænne sig til, så vi kan have mindre modstand på næring🌱💧


Hvis du er vokset op på en måde, som har lært dig at være tryg ved noget der ikke er hjælpsomt og nærende ~ så er det ikke din endelige skæbne🌱


Du former din skæbne, hver gang du deltager i noget🌱


Alt Kærlighed

~ Lotus


#VibrationelPsykologi