IMG_1741.JPG

Organisk evolution & energi bevidsthed

Nærende hverdag og redskaber

Vibrationel psykologi er her for at støtte i at tage energi-ansvar, for din tilstand
med nærende overbevisninger & valg🌱

Jeg tror på at vi er her for organisk at udfolde vores potentiale i vores egen naturlige timing, alt efter hvad vi giver vores opmærksomhed til og bruger energi på at nærer. At leve livet, huske, omfavne, udfolde og integrere vores helhed og højeste bedste på en nærende måde.

Vi gør dette ved at være opmærksomme på, hvad der former vores indre tilstand/energi - og derfor vores handlinger og væren. Hvilke overbevisninger og intentioner har vi?

Og hvad ønsker vi egentlig? Fokuserer vi på det vi ønsker,
fremfor det vi ikke ønsker i vores hverdag?

Din energi, overbevisninger og intentioner er dine gaver til verden.
Din alignment er dit vigtigste ansvar. Alt kærlighed

Lotus Dayánde


~ Energi & univers nørd, Cand.psych.comm, Highvibe foodie, Yogi, Healer sjæl m.m.

alchym.png

Bevidstheden bag Vibrationel Psykologi

Vibrationel psykologi er en helhedsorienteret tilgang til mennesket, som er udformet af Lotus Dayande.  Der er især fokus på hvordan nærvær og fokus kan støtte mennesket i at tage ansvar for sin indre tilstand, og løfte sin tilstand ved hjælp af bl.a. nærende overbevisninger og valg.
Hvordan mennesket kan tage energi-ansvar. 


Lotus har en bred vifte af erfaringer og uddannelser, som lægger til grund for hendes perspektiv på psykologien. Hendes intention er at skabe en gren af psykologi, der anerkender overbevisninger og nærværs effekt på menneskets livskvalitet - og ser menneskets som i stand til at have indflydelse på sit liv og sin indre tilstand. Samt tilbyde perspektiver, redskaber og måder at samarbejde med sin indre tilstand.
Det unikke ved Vibrationel psykologi er derudover at Lotus inkluderer ideen om at alt er energi(tilstande/ strukturer af væren) som kan være mere nærende eller mindre nærende, alt efter det unikke menneskets egen energi og struktur af væren. Menneskets helhed, bestående af alt den fysiske krop rummer, sindet rummer, og bevidstheden rummer. 
På den måde anses næring ikke kun som eksempelvis mad, men mere som et begreb der dækker over et objekt, en oplevelse eller en relation som er nærende for individet.
Næring ses som en udgangspunkt og en måde at opfatte alt i livet, hvor mennesket med sit nærvær kan mærke efter hvordan oplevelser, objekter og relationer påvirker deres indre tilstand - og den vej igennem blive mere bevidst om hvordan de kan tage energi-ansvar i deres liv i nuet. 

I den forstand har den vibrationelle psykologis verdensforståelse og tilgang til mennesket, også rødder i et ønske om at skabe et sprog der giver mennesket ordene og redskaberne til at forstå sig selv på en mere helhedorienteret måde. Kommunikation og de historier vi fortæller os selv, og hvordan vi bruger ord, er en stor del af den naturlige visdom som Lotus dagligt formidler. Mange studier har vist at sproget og de rammer som et sprog sætter for hvordan mennesket kan beskrive verden, er med til at forme menneskets bevidsthed om sig selv og påvirker neuronernes mønstre i hjernen. 
Den vibrationelle psykologi ønsker at bidrage med et ekstra lag til den mainstream psykologis forståelse af menneskets, som gør det muligt at arbejde mere helhedsorienteret med fokus på helheden, og udfordre den 'zoom-ind' kultur der har spredt sig i verden hvor mange felter har det med at snævresynet fokuserer på en lille del af helheden. Som Lotus siger: Adskillelse og isolation gør det nemmere at se og skabe problemer, som ikke er relevante når man ser helheden. Hvis man kun fokuserer på dellen på maven, så er det nemt at skabe en ide om at dellen er for stor og er et problem, fordi ens isolerede og opdelende fokus gør at man måske ikke ser hvor smukt den delle eksisterer i samspil med resten af kroppens former som en helhed. At dellen i helheden faktisk er harmonisk og symmetrisk en del af helheden. Det betyder ikke at vi ikke kan lave om på helheden. Det betyder nærmere, at når vi ser helheden, så kan vi ofte forstå delen også på en måde, som gør at vi kan samarbejde med alle delene i helheden på en nærende og hjælpsom måde. 

Lotus har en bachelor i Psykologi, hvor hendes fokus var på ideen om 'selvet' og hvilken forskel det gør i menneskers livssyn når selvet fylder meget, i forhold til når man tror på at selvet en irrelevant konstruktion. I den forbindelse sammenholdte hun personligheds psykologi med buddhistisk lærer.

Hun har derudover en Kandidat i psykologi og kommunikation (Cand. Mag. fra RUC) med speciale i hvordan opfattelsen af ord påvirker menneskets måde at handle på . Her især med fokus på begreberne compassion, empati, medfølelse og kærlighed i menneskelige relationer- og hvilket evner, muligheder, ligheder og forskelle som de forskellige begreber dækker over.

Andre emner hun studerede under sin uddannelse i Psykologi og kommunikation:
- Placebo effekten, Nocebo effektens og overbevisningers indflydelse.
- Suggestion, hypnose og mennesket evne til at forme sin/andres opfattelse af livet med ord.
- Relationen mellem mennesker og objekter, og hvordan objekter ændre betydning alt efter hvilken mening mennesket tillægger noget.
- Spejlneuroner, empati og menneskets evne til at spejle sig i omverden, samt rumme en indre tilstand som omverden kan spejle sig i.
- Bevidst kommunikation, og hvordan forskellige ord kan skabe forskellige forståelser og oplevelser.

Med mere.

Lotus har derudover en uddannelse i Kundalini Yoga og Reiki healing - og hun har selvstændigt studeret plantebaseret mad, urters effekt på kroppen, kvantefysik, epigenetik og meget andet.

Hele hendes baggrund, hendes egne oplevelser i livet og hendes erfaringer er med til at forme det unikke perspektiv på psykologiens rolle i menneskers liv, som vibrationel psykologi fremlægger.